Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.00.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przyjmowania sakramentów oraz innych spraw kancelaryjnych.

Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00. Termin ustalany jest indywidualnie.
Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– dowody osobiste rodziców
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (świadectwo ślubu )
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

Bierzmowanie przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po Mszy o 18.00.

Potrzebne dokumenty:
– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

 

Spowiedź w naszym kościele: w dni powszednie, w niedziele przed i w trakcie Mszy św., na prośbę i podczas rekolekcji.

 

 

 

 

 

Msze święte ofiarujemy za:
Żywych: z okazji imienin, urodzin, jubileuszy, egzaminów, o zdrowie, podczas przeżywania różnych problemów, dziękczynne za otrzymane łaski.
Zmarłych: bo komu zamawia się Msze święte z okazji imienin, urodzin, rocznicy śmierci, ten żyje, ten jeszcze nie umarł. Msza Święta ofiarowana za zmarłego jest takim oświetlaniem Zmarłego blaskiem tajemnicy Zmartwychwstania. Wtedy mówimy Mu: nie umieraj, żyj wiecznie, bo Go kochamy. Msza św. jest pamięcią, miłością, kochaniem człowieka, który odszedł na tym polega tajemnica świętych obcowania.
Msze gregoriańskie są starą praktyką odprawiania Eucharystii przez 30 dni bez przerwy za zmarłą osobę. Nazwa pochodzi od imienia św. Grzegorza I, papieża – on jako pierwszy nakazał odprawić 30 Mszy świętych w intencji pewnego zakonnika, który za życia nie zawsze był wzorowym braciszkiem (w. VI). „Gregoriankę” odprawia się tylko za zmarłych (za jedną osobę) nieprzerwanie przez 30 dni.

Sakrament chorych
W naszej parafii chorych odwiedzamy na wezwanie, i w czasie rekolekcji. Jeśli to nagły przypadek, należy umówić się z kapłanem dyżurującym na spotkanie z chorym. W pokoju chorego należy przygotować stół w takim miejscu, aby chory mógł go widzieć, dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło, talerzyk z watą, solą i kawałkiem chleba (do oczyszczenia palców z oleju świętego). Jeżeli chory przystępuje do Komunii świętej, należy także przygotować szklankę z wodą i łyżeczką.

 

 

Sakrament małżeństwa – w kancelarii parafialnej:
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (sam termin można uzgodnić wcześniej). Kurs przedmałżeński odbywa się w niedziele marca, czerwca i września.

Potrzebne dokumenty:
– Metryka chrztu św. – ważna 6 miesięcy
– Świadectwo bierzmowania
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
– Dowód osobisty
– Zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego – ważne 3 miesiące ( gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy )
– Narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć w konferencjach poradnictwa rodzinnego, znać rok i parafię przyjęcia I Komunii św., podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu.
– Pragnących zawrzeć związek małżeński, a nie mających ukończonego kursu małżeńskiego informujemy, iż taki kurs można odbyć w naszej parafii.

Pogrzeb Katolicki – Fakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzina powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą cmentarzem na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej przed śmiercią (zaświadczenie od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten również zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

 

 

Witamy!

Witamy na stronie Parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Ciechanowie!

Adres parafii:
ul.Maksymiliana M. Kolbe 39
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat:
ciechanowski-zachodni
tel. 23 672 46 66
e-mail: fatimskaciechanow@wp.pl

Numer konta parafii:
11 8213 0008 2001 0018 5143 0001

Nabożeństwa

Niedziela:
g.8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Dzień powszedni:
g.7.00 i 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
czwartki 18:30-19:30
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
g.9.00
Apel Fatimski:
Każdego 13. dnia miesiąca
maj – październik g.19.00

Msza za Ojczyznę:
ostatnia niedziela miesiąca g.18:00

Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- piąt.
godz.: 16.00-17.00