19 listopada Niedziela
8:00 + Helenę (2 r.śm.) i Eugeniusza Bielickich
8:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 19
10:00 za parafian
10:00 + Stefanie i Stanisława Sztraus, Wandę Kucharską i zm. z rodz. Wasilewskich
12:00 + Zdzisława Kucharskiego
12:00 + Janusza Kaźmierskiego
18:00 + Hieronima Przeorka gr. 19
18:00 + Mirosława Gniadka
20 listopada Poniedziałek
7:00 + Hieronima Przeorka gr. 20
18:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 20
18:00 + Wacława Pełkę (8 r.śm.)
21 listopada Wtorek
7:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 21
18:00 + Hieronima Przeorka gr. 21
18:00 + Ewę Skudzińską (3 r.śm.)
18:00 o Boże bł. dla Katarzyny i Pawła Szmalc (od uczest. ślubu)
22 listopada Środa
7:00 + Hieronima Przeorka gr. 22
18:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 22
18:00 + Cecylię i Krzysztofa Olszewskich
23listopada Czwartek
7:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 23
18:00 + Hieronima Przeorka gr. 23
18:00 o Boże bł. dla Kingi i Adama Sosnowskich (od uczest. ślubu)
24 listopada Piątek
7:00 + Jadwigę Marchlewską 1/10
18:00 + Hieronima Przeorka gr. 24
18:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 24
25 listopada Sobota
7:00 + Barbarę Siemianowską 1/6
17:00 za zmarłych pracowników i o Boże bł. dla firmy Fabryka Maszyn „Luka” z okazji 20-lecia
18:00 + Hieronima Przeorka gr. 25
18:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 25
18:00 o Boże bł. dla Aleksandry i Tomasza Karaś (od uczest. ślubu)
26 listopada Niedziela
8:00 + Hieronima Przeorka gr. 26
8:00 + Tadeusza Kraszewskiego i r-ców Waryszewskich
10:00 za parafian
10:00 + Jadwigę Kowalską 1/ gr. w marcu
12:00 + r-ców Marię i Wiesława Sokolnickich, dz-ków Sokolnickich i Sadowskich
12:00 + Józefa Kowalskiego (12 r.śm.) i Zdzisława Nitowskiego
18:00 + Zbigniewa Wóltańskiego gr. 26
18:00 + Józefę Jakubowską (20 r.śm.)

Witamy!

Witamy na stronie Parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Ciechanowie!

Adres parafii:
ul.Maksymiliana M. Kolbe 39
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat:
ciechanowski-zachodni
tel. 23 672 46 66
e-mail: fatimskaciechanow@wp.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela:
g.8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Dzień powszedni:
g.7.00 i 18.00

Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- piąt.
godz.: 16.30-17.30.

Archiwum