18 lutego I Niedziela Wielkiego Postu
8:00 + Bronisławę i Hieronima Zbyszyńskich oraz Władysławę, Józefa i Krystynę Goździewskich
8:00 + Tadeusza Grzeszczaka (12 r.śm.)
10:00 za parafian
10:00 + r-ców Jadwigę i Stefana Kowalczyków
10:00 + Dariusza i Tomasza Przybyłowskich
12:00 + Halinę Ulatowską, Józefa i Mariannę Masiak
12:00 + Bolesława Garlińskiego (13 r.śm.)
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 8
18:00 + Bronisława (9 r.śm.) i Małgorzatę (22 r.śm.) Bartczaków oraz int. dziękczynna za 40 lat wspólnego życia Bogusławy i Grzegorza Bartczaków
18:00 + Ryszarda Flisa 9/9
19 lutego Poniedziałek
7:00 + Teresę Lewandowską 1/6
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 9
18:00 + Janinę i Antoniego Szczanieckich
20 lutego Wtorek
7:00 + Halinę Zakrzewską 1/7
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 10
18:00 + syna Andrzeja Szczyglaka (45 r.śm.) i męża Mirona Szczyglaka
21 lutego Środa
7:00 + Halinę Zakrzewską 2/7
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 11
18:00 + Halinę Lubińską 3/7
22 lutego Czwartek
7:00 dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i JP2 dla Aleksandry z okazji 70 ur.
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 12
18:00 + Teresę Lewandowską 2/6
23 lutego Piątek
7:00 + Halinę Lubińską 4/7
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 13
18:00 + Hannę Pawłowską 1/6
24 lutego Sobota
7:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 14
18:00 + Stanisławę, Ryszarda i Janusza Purzyckich
18:00 + Jadwigę, Zofię i Kazimierza Czaplickich
25 lutego II Niedziela Wielkiego Postu REKOLEKCJE
8:00 + Janusza Kaźmierskiego
8:00 + r-ców Kaźmierskich
10:00 za parafian
10:00 + Kazimierza Rybaka oraz r-ców Rybaków i Orłowskich
12:00 + Reginę Świtkowską (10 r.śm.), Wacława, Krystynę, Mieczysława i Bolesława Świtkowskich
12:00 + Jana Demby (16 r.śm.)
18:00 + Mariusza Ruszkowskiego gr. 15
18:00 + Mirosława Janiszewskiego
18:00 za Ojczyznę (int.)

Witamy!

Witamy na stronie Parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Ciechanowie!

Adres parafii:
ul.Maksymiliana M. Kolbe 39
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat:
ciechanowski-zachodni
tel. 23 672 46 66
e-mail: fatimskaciechanow@wp.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela:
g.8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Dzień powszedni:
g.7.00 i 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
środa 17:00-18:00,
czwartek 17:00-18:00,
piątek 15:00-18:00

Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- piąt.
godz.: 16.00-17.00.

Numer konta parafii:
11 8213 0008 2001 0018 5143 0001